Βεβαιωση Μη Αυθαιρεσιας (Νομιμοτητας) για μεταβίβαση ακινήτου

Η Βεβαίωση Μηχανικού που πιστοποιεί οτι δεν υπάρχουν αυθαιρεσίες σε ένα ακίνητο είναι ένα έντυπο που πρέπει να συνοδεύει κάθε μεταβίβαση ακινήτου (κτηρίου, οικοπέδου, γηπέδου).

Σύμφωνα με τον προαναφερόμενο νόμο, για κάθε δικαιοπραξία εν ζωή, για την μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου απαιτείται Υπεύθυνη Δήλωση Ιδιοκτήτη και Βεβαίωση Μηχανικού ότι δεν υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο και εφόσον υπάρχει έχει τακτοποιηθεί με τις διατάξεις του ισχύοντος νόμου (παρ.2 του άρθρου 83 του Ν. 4495/2017) ή κάπου προγενέστερου (Ν. 3843/2010, Ν. 4014/2011, Ν.4178/2013). Η Βεβαίωση αυτή απαιτείται και για τις μεταβιβάσεις ακάλυπτων οικοπέδων ή αγροτεμαχίων, όπου βεβαιώνεται από τον Μηχανικό ότι δεν υπάρχει κτίσμα στο οικόπεδο ή αγροτεμάχιο.

Στο παρακάτω κείμενο συγκεντρώσαμε σε απλή μορφή ερωτήσεων/απαντήσεων όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τη Βεβαιωση Μηχανικου για Μεταβιβαση Ακινητου.

 1. Πώς αλλιώς ονομάζεται η Βεβαίωση μηχανικου για μεταβίβαση ακινήτου;
  Η κατά το νόμο ονομασία της είναι: ”Βεβαίωση μηχανικού σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 83 του Ν.4495/2017”. Μπορείτε ωστόσο να τη δείτε και σαν ”Βεβαίωση Νομιμότητας Ακινήτου” ή σαν ”Βεβαίωση μη Αυθαιρεσιών σε Ακίνητο”.
 2. Ποιον αφορά η βεβαίωση μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου;
  Αφορά τον ιδιοκτήτη του ακινήτου. Στην περίπτωση μεταβίβασης αφορά τον πωλητή αφού κατά το χρόνο σύνταξης της Βεβαίωσης Μηχανικού αυτός είναι ο κάτοχος του ακινήτου.
 3. Ποιά δικαιολογητικά απαιτείται να προσκομίσει ο ιδιοκτήτης;
  Α) Πολεοδομικά Στοιχεία ακινήτου (πλήρη φάκελο οικοδομικής άδειας):

Στέλεχος Οικοδομικής Άδειας
Τοπογραφικό Διάγραμμα
Διάγραμμα Κάλυψης
Κάτοψη εξεταζόμενου ορόφου
Μια τομή όπου να φαίνονται τα ύψη


Β) Στοιχεία ιδιοκτησίας ακινήτου (συμβόλαιο με τα σχέδια που το συνοδεύουν):

Το συμβόλαιο που αποδεικνύει την κατοχή του ακινήτου. Σε μερικές περιπτώσεις χρειάζονται επίσης η σύσταση Οριζόντιας Ιδιοκτησίας, προγενέστερα συμβόλαια κτλ.
Συννημένο Τοπογραφικό Διάγραμμα στο Συμβόλαιο
Συννημένη Κάτοψη


Γ) Στοιχεία Ιδιοκτήτη

Ταυτότητα ή Διαβατήριο
Αντίγραφο του Ε9 που να φαίνεται πώς δηλωνόταν το ακίνητο

 1. Τι γίνεται αν κάποιο από τα απαιτούμενα έγγραφα λείπει;
  Θα πρέπει να αναζητηθεί είτε από τον ιδιοκτήτη είτε από τον εξουσιοδοτημένο μηχανικό. Αν αφορά πολεοδομικό έγγραφο θα πρέπει να αναζητηθεί στην Πολεοδομία κι αν αφορά συμβολαιογραφικό έγγραφο θα πρέπει να αναζητηθεί στον τόμο του συμβολαιογράφου που έχει συντάξει το συμβόλαιο. Το Ε9 ο ιδιοκτήτης μπορεί να το τυπώσει από την ηλεκτρονική εφαρμογή του taxis ή να το ζητήσει από το λογιστή του.

Τονίζεται ότι δεν αποκλείεται το σχέδιο της πολεοδομίας να μην συμπίπτει με το σχέδιο του συμβολαίου. Είναι αρκετά συχνό φαινόμενο στο παρελθόν στις κατασκευές στη χώρα μας, με άλλο σχέδιο να έγινε η έγκριση στην πολεοδομία, με άλλο να έγινε η κατασκευή και με άλλο να έγινε η μεταβίβαση.

 1. Ποιά είναι η διαδικασία για την έκδοση της βεβαίωσης;
  Αφού συγκεντρωθούν και παραδοθούν στο μηχανικό τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, αυτός διενεργεί αυτοψία στο εξεταζόμενο ακίνητο και ελέγχει την ύπαρξη ή όχι αυθαιρέτων κατασκευών. Στην περίπτωση που δεν υπάρχει αυθαίρετο η διαδικασία προχωράει άμεσα.

Στην περίπτωση που διαπιστωθούν αυθαιρεσίες αυτές απαιτείται να τακτοποιηθούν με τον ισχύοντα νόμο (Ν. 4495/2017). Όταν ολοκληρωθεί η τακτοποίηση και η πληρωμή μέρους του προστίμου (συγκεκριμένα το 30% αυτού), εκδίδεται από το σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας η Βεβαίωση Νομιμότητας.

 1. Είναι απαραίτητη η Βεβαίωση Μηχανικού για τη μεταβίβαση ενός ακινήτου;
  Χωρίς αυτό το έγγραφο δεν μπορείτε να ολοκληρώσετε τη διαδικασία της μεταβίβασης στο συμβολαιογράφο. Επίσης, αν η βεβαίωση είναι ψευδής, δηλαδή στο ακίνητο υπάρχουν αυθαίρετες κατασκευές αλλά ο μηχανικός δηλώσει ότι δεν υπάρχουν τότε και ο πωλητής και ο μηχανικός κινδυνεύουν με ποινικές ευθύνες (εξαπάτηση, ψευδή δήλωση). Eπιπλέον, ο αγοραστής μπορεί να κινηθεί αστικά εναντίον του πωλητή διεκδικώντας αποζημιώσεις ή ακόμα και ανατρέποντας τη μεταβίβαση.

Συνεπώς ο έλεγχος για τυχόν ύπαρξη αυθαιρέτων κατασκευών στο ακίνητο είναι μια σοβαρή εργασία που πρέπει να γίνεται από έμπειρο ιδιώτη μηχανικό που να εξασφαλίζει την ορθότητα της Βεβαιώσης.

Στο Τεχνικό μας Γραφείο έχουμε πολυετή εμπειρία στον έλεγχο και στην τακτοποίηση αυθαιρέτων κατασκευών και έχουμε εκδόσει δεκάδες βεβαιώσεις που συνοδεύουν μεταβιβάσεις.

Αναλαμβάνουμε τις διαδικασίες για την έκδοση Βεβαίωσης Μηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου

Ρωτήστε Τιμή

 

Παρατηρήσεις

Η Βεβαίωση Μηχανικού είναι προαπαιτούμενο έγγραφο για να ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ενός ακινήτου.
Ισχύει για διάστημα 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της. Αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να ολοκληρώσετε τη μεταβίβαση εντός 2 μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να εκδοθεί νέα βεβαίωση.
Συνήθης χρόνος έκδοσης μια τυπικής Βεβαίωσης Mηχανικού για μεταβίβαση ακινήτου: 2 εως 3 εργάσιμες ημέρες αφότου αναλάβουμε την υπόθεση.