Διατηρητέα Κτήρια – Παραδοσιακά Κτήρια

Οι επεμβάσεις και οι λύσεις που επιλέγουμε στηρίζονται στο σεβασμό της αρχιτεκτονικής μας κληρονομιάς.

Οι ενισχύσεις του φέροντος οργανισμού και τα υλικά, σε συνδυασμό με τις τεχνολογίες εφαρμογής τους καλύπτουν τις πιο υψηλές απαιτήσεις και σε αυτόν τον τομέα.

Άψογα αποτελέσματα με εξοικονόμηση χρόνου και δαπανών.

Ειδικό τμήμα μελετών

Έχουμε δημιουργήσει ειδικό τμήμα που αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή διατηρητέων κτιρίων ακόμη και την πλήρη διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Τα έργα μας στα διατηρητέα (αναπαλαιώσεις, αναστηλώσεις, συντηρήσεις κ.ά.) κατατάσσουν την εταιρεία μας στις πιο αξιόλογες και περισσότερο ενδεδειγμένες στο χώρο.