Μελέτες

Μελέτη και κατασκευή κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, ξενοδοχείων

Η Μελέτη του έργου πρέπει να είναι σωστή ώστε η τελική κατασκευή να είναι άρτια σύμφωνη με τις ανάγκες και τις προσδοκίες του ιδιοκτήτη. Η εταιρεία μας προτείνει σειρά εναλλακτικές σχεδίων προκειμένου οι ιδιοκτήτες να μπορούν να επιλέξουν.

Αναστηλώσεις κτιρίων – Επισκευές και ενισχύσεις σε φέρουσες κατασκευές – Επισκευές, συντηρήσεις Μνημείων και διατηρητέων κτηρίων.

Αξίζει να τονίσουμε ότι έχουμε δημιουργήσει ειδικό τμήμα που αναλαμβάνει τη μελέτη και κατασκευή διατηρητέων κτιρίων ακόμη και την πλήρη διαμόρφωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Μελέτη πάσης φύσεως κτιριακών έργων και επισκευή ενίσχυσης ειδικών κτιριακών έργων

Χαρακτηριστικό των μελετών μας είναι η ποιότητα και η οικονομία της κατασκευής. Η υποστήριξη που παρέχεται στους πελάτες μας είναι συνεχής, από την σύνταξη της προμελέτης έως τα πλήρη σχέδια και τις κατασκευαστικές λεπτομέρειες.

Μελέτες στατικής αποκατάστασης ιστορικών μνημείων και διατηρητέων κτιρίων

Η Recons διαθέτει πλούσια εμπειρία σε μελέτες και ειδικεύεται σε όλα τα πεδία της δομητικής αποκατάστασης μνημείων και διατηρητέων κτιρίων.